Ubezwłasnowolnienie oznacza obowiązki

Ubezwłasnowolnienie oznacza obowiązki

Zdarzają się sytuacje, w których rodzina czeka lub wręcz domaga się ubezwłasnowolnienia seniora, jeśli ma otrzymać po nim na przykład spadek. Zaślepiona wizją otrzymania majątku rodzina zapomina jednak, że ubezwłasnowolnienie kogokolwiek wiąże się z koniecznością przejęcia nad nim całkowitej opieki.


Adwokat Wrocław http://adwokat-podgorski.pl/ : opiekun ma prawne zobowiązania

Jeśli niektórym wydaje się, że po podpisaniu sądowych papierów będzie mógł dowolnie zarządzać całym mieniem swojego podopiecznego, grubo się myli. Według adwokata z Wrocławia prawny opiekun osoby ubezwłasnowolnionej ma obowiązek reprezentować go przed wszelkiego rodzaju instytucjami, dbać o niego i polepszać stopę życiową, zarządzać majątkiem. Otóż, adwokat wrocław zawsze dokładnie podkreśla tę różnicę – majątek podopiecznego ma być zarządzany, a nie przejmowany przez osoby trzecie, nawet, jeśli należą do rodziny.


Adwokat Wrocław: najpierw bliscy krewni

W pierwszej kolejności opiekunami powinni stać rodzice lub małżonek, dopiero, gdy taka możliwość nie istnieje, pod uwagę bierze się dalszych członków rodziny.