Osoby, które ukończyły 26 lat i nie mają w kraju żadnego tytułu do ubezpieczania, podejmując studia za ubezpieczenie zdrowotne za granicą nie będą mieć prawa do bezpłatnego leczenia

Jest to podstawowe zabezpieczenie, ale jeśli chcesz cieszyć się wakacjami nie obawiając zachorowania – dobrze jest wyposażyć się także w dobrowolne, indywidualne ubezpieczenie turystyczne. Nie ma obowiązku opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, ale osoby pozostające bez ważnego ubezpieczenia zmuszone są pokrywać wszystkie koszty leczenia na własną rękę. Osoby, które ukończyły 26 lat i nie mają w kraju żadnego tytułu do ubezpieczania, podejmując studia za ubezpieczenie zdrowotne za granicą nie będą mieć prawa do bezpłatnego leczenia. Dlatego też powstaje pytanie o ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny (małżonek oraz dzieci) takich pracowników. Dzięki opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne można korzystać na przykład z konsultacji lekarskich, opieki zdrowotnej w szpitalu, rehabilitacji, a nawet pobytu w uzdrowisku. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa również w przypadku objęcia danej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie turystyczne zagwarantuje Ci spokój i bezpieczeństwo w podróży. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia za granicą gwarantuje Twoja legitymacja. Ubezpieczenie zdrowotne ma na celu ochronę zdrowia człowieka. Ale gdziekolwiek jesteś – powinno Cię obejmować ubezpieczenie zdrowotne. Legitymując się EKUZ uzyska w Polsce świadczenia zdrowotne niezbędne podczas pobytu w kraju na takich samych zasadach jak ubezpieczeni w Polsce. Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Nieprzewidziane zdarzenia są zagrożeniem zawsze – ale ochrona szczególnie ważna jest dla osób uprawiających sport za granicą – na przykład narciarzy. Ubezpieczenie zdrowotne w podróży służbowej. Dobrowolne ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które nie mają innej możliwości uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych. Drugim niezbędnym elementem, którego nie może zabraknąć – jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób często wyjeżdżających za granicę. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie obowiązkowe dotyczy między innymi osób, które zatrudnione są na umowie o pracę, są zarejestrowane jako bezrobotni lub przeszli na rentę, emeryturę. Ważne ubezpieczenie zapewnia możliwość leczenia i korzystania z profilaktyki zdrowotnej: badań kontrolnych, laboratoryjnych. Wówczas za pomoc lekarską za granicą nie będziesz musiał zapłacić – ale ochrona obejmie Cię tylko w takim samym zakresie jak mieszkańców państwa, w którym przebywasz. Zapewne chodzi o ubezpieczenie dobrowolne. Po utracie pracy lub skończeniu edukacji, gdy dana osoba nie podjęła jeszcze zatrudnienia, konto w ZUS przestaje być zasilane składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Nie zapomnij sprawdzić u swojego ubezpieczyciela, czy ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również członków Twojej rodziny.