VESDA ECO wykorzystuje istniejącą sieć rur ssących, aby aktywnie nadzorować wycieki gazu i zapewniać stały dopływ czystego powietrza w zajmowanych obszarach

Przewyższa inne systemy pod względem dodatkowych cech użytkowych oraz wyjątkowej funkcjonalności, co oznacza, że detektory VESDA są przydatne w najróżniejszych zastosowaniach. Do zasysania powietrza służy zintegrowana pompa ssąca, dzięki której system nie jest zależny od obecności w pobliżu detektora prądów powietrza, mogących dostarczyć do niego cząstki dymu. VESDA ECO wykorzystuje istniejącą sieć rur ssących, aby aktywnie nadzorować wycieki gazu i zapewniać stały dopływ czystego powietrza w zajmowanych obszarach. VSM4 wykrywa wszystkie urządzenia VESDA automatycznie. VESDA jest najlepszym produktem nie tylko w swojej klasie, ale we wszystkich klasach. System VESDA zapewnia maksymalną czułość we wszystkich klasach standardu (dla różnych powierzchni i obszarów). Spośród szerokiej gamy zastosowań należy wymienić najbardziej charakterystyczne miejsca, w których montowany jest system VESDA. Do zgłaszanej reklamacji należy dołączyć dokładny opis usterki lub jej przyczyny, który należy zgłosić przez system. Producent duży nacisk kładzie na jakość, niezawodność i elastyczność. Ponadto dzięki aktywnemu pobieraniu powietrza do analizy, system taki zapewnia wyższą skuteczność wykrywania dymu w niskim stężeniu niż czujki konwencjonalne. Punkty ssące systemu VESDA są często zlokalizowane w miejscach, gdzie umieszczone zostałyby konwencjonalne czujki pożarowe. Możliwość detekcji już w fazie powstawania niewidocznych produktów spalania (np. W zakresie wykrywania dymu - skuteczniejszym, bardziej odpornym na czynniki zewnętrzne, oraz bardziej czułym od klasycznych czujek punktowych dymu, jest zasysający system wczesnej detekcji dymu. Zapewnia to skuteczne działanie systemu VESDA w każdych warunkach - od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak. Produkowane są one przez firmę Xtralis, która jest wiodąca wśród firm produkujących systemy zasysające detekcji dymu. Określa ona precyzyjnie, jakie parametry minimalne musi spełniać system i co w ramach oferowanych produktów powinien zapewniać producent. Alarm wstępny (ustawiony na poziomie bardzo wczesnej detekcji dymu) umożliwia szybką reakcję na poziomie dymu niewidocznego, co daje tym samym czas na reakcję obsługi. Dzięki unikalnym właściwościom system VESDA możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu.